CIKKEK

Fogytán a szentesi gazdák türelme

2005. 02. 10.

A felszámolási eljárás alatt álló Termál Szövetkezet is benyújtotta kérelmét a területalapú támogatásra, holott nem folytat gazdasági tevékenységet. Ezt sérelmezik a szentesi gazdálkodók, hiszen a föld valódi használói épp ezért nem jutnak a jussukhoz.

A felszámolás alatt álló szentesi Termál Szövetkezet még 2003 májusában közös megegyezéssel megszüntette a haszonbérleti szerződéseket a földtulajdonosokkal. Attól kezdve a terület gazdái szabadon rendelkezhettek az ingatlanukkal. Ha akarták, saját maguk művelhették a földjüket, vagy az idősebbek felajánlhatták a nemzeti földalapba, vagy pedig újra bérbe adhatták. A csődbe ment Termál képviselője olyan kitétellel írta alá a haszonbérleti szerződés felbontásáról készült iratot, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy a földhivatal törölje a földhasználói nyilvántartásból. Ezt követően sok tulajdonos bérbe is adta a földjét különböző társaságoknak.

Annál is inkább, mivel az új bérlők vállalták, hogy a 2003-as gazdasági évre megfizetik a felszámolási eljárás alatt lévő Termál helyett a haszonbérleti díjat. A Kurca Tej Kft. is eleget tett ezen kötelezettségének. A kft. képviselője, László Mihály azt mondja: ők vették meg a cserebökényi tehenészetet, amely vagy negyven családnak ad megélhetést, és több száz személynek fizeti a haszonbérleti díjat. Ám mindez most veszélyben van, mivel hiába adta be igényét a Kurca Tej Kft. a területalapú támogatásra, a dolgok jelenlegi állása szerint nem kapja meg a jelentős összeget, mert ugyanarra a területre a Termál is pályázott. Előbb-utóbb veszélybe kerülhet a gazdálkodás a Kurca Tejnél.
Lőporosnak nevezi a hangulatot a gazdák körében Badár Imre, a Szentesi Gabonaszövetkezet elnöke. ők ugyanúgy nem jutnak hozzá a területalapú támogatáshoz a Termál miatt, mint a Kurca Tej Kft.

A termelők egyébként tavaly november óta várják a pénzüket, hetente érdeklődnek a banknál, ám mindhiába. Az elnök ismeretei szerint több gazda nem tudta kifizetni az áfatartozását sem, ezért az APEH inkasszóval leemelteti tőlük a tartozást. Márpedig aki adósa az államnak, az nem kaphat területalapú támogatást. Ördögi körnek nevezi a helyzetet Badár Imre, aki furcsának tartja, hogy az igénylést még tavaly áprilisban adták be, és csak idén februárban szólítja fel őket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal arra: rendezzék soraikat, mivel "az adott fizikai blokkban túligénylés jelentkezett". ők pedig úgy tudják, hogy annak jár a támogatás, aki "fizikailag műveli a földet".

Ezt teszi a Berek nevű városrészben Móra Lajos is. A családi gazdálkodó birkákat tart és növénytermesztéssel foglalkozik. A férfit az bántja, hogy nem tudja törleszteni a 2002-ben kapott kedvezményes hitelt, mert ő sem kapta meg a területalapú támogatást. Ha nem rendeződik a dolog, tönkremegy a gazdasága. Azt mondja Móra Lajos: egy blokkban található a területe a Kurca Tejjel és a Termállal, ám hiába van minden rendben az ő kérelmével, ha a két szomszédnál túligénylés mutatkozik a támogatásra. A családi gazda azt állítja: a Kurca Tej Kft. vetett-aratott az adott blokkban, nem pedig a Termál. László Mihály, Badár Imre és Móra Lajos szerint az jelentene megoldást, ha a Termál Szövetkezet visszavonná támogatási kérelmét.

Az jogosult területalapú támogatásra, aki "jogszerű használója volt a földnek". Marsi Tibor szentesi falugazdász hozzáteszi: amennyiben a kérelem benyújtását követően megváltozik a földhasználó személye, akkor azt tíz naptári napon belül jelezni kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

A Termál Szövetkezet felszámolóbiztosa, dr. Molnár István azt állítja: a földhivatalnál még senkinek sem jegyezték be a földbérleti jogviszonyát. Eddig ők műveltették a területeket, s ezért nyújtották be a támogatási kérelmüket. A felszámolóbiztos elismerte lapunknak, hogy valóban rendezetlen az ügy, s ígérete szerint a jövő héten tárgyalást kezdeményez a megegyezés érdekében.

(Délmagyarország)

   « vissza

Föoldal mail