CIKKEK

Lengyel nyomás a búzadotáción

A vélt retorziók miatt a dotáció egyetlen CEFTA-tagra sem terjed ki

2003. 04. 03.

Lengyel nyomásra végül is egyetlen CEFTA-országba irányuló búzaszállítmányra sem hirdet meg exporttámogatást az FVM. A lengyel kormányfő március eleji látogatásán retorziókat helyezett kilátásba, ha a dotáció hatályba lép. Szakértők szerint a többhetes szubvenciós huzavona megbolondította a hazai búzapiacot.

Az agrárkereskedelmi retorzióktól tartva nem vezet be Magyarország támogatást a CEFTA-országokba irányuló búzaexportra – értesült lapunk. Információink szerint az FVM a tárcaközi egyeztetésen lévő rendelettervezetben azt javasolja a társminisztériumoknak, hogy a hazai készletek csökkentését célzó szubvenció csak az EU-n és a CEFTA-államokon kívüli szállításokra vonatkozzon. Az uniós export közvetlen támogatását a kétoldalú agrárliberalizációs megállapodás eleve tiltja. A CEFTA-relációban pedig az FVM meg kívánja előzni a sokak által valószínűnek tartott kereskedelmi konfliktusokat – tudjuk meg.
Mint lapunk híradásából ismertté vált, a tonnánként kétezer forintra tervezett exportszubvenció az eredeti elképzelések szerint az EU-n kívüli valamennyi szállításra kiterjedt volna. Alexander Kwasniewski lengyel kormányfő március eleji magyarországi látogatásán viszont a lengyel fél válaszlépéseket helyezett kilátásba, ha a szubvenció az odairányuló exportra érvényes lesz – értesült lapunk.
A magyar-lengyel agrárkereskedelmi ellentétek már több évre nyúlnak vissza. Emlékezetes, hogy a lengyel gazdák néhány évvel ezelőtt a vasúti sínekhez hegesztették több magyar gabonavagon kerekét, és az árut a sínek között engedték az import elleni tiltakozásul. A lengyel kormány pedig – hasonlóan több más CEFTA-ország lépéseihez – számos agrárkereskedelmi korlátozást vezetett be az utóbbi években a magyar agrártermékek ellen.
A Kwasniewski-látogatás után a magyar exporttámogatási elképzelések előbb úgy módosultak, hogy a dotáció az EU-s szállítások mellett a lengyel kivitelre sem vonatkozott volna – tudtuk meg. Ez a megoldás azonban a hazai államigazgatási aggodalmak szerint kiválthatta volna más CEFTA-országok, elsősorban Románia tiltakozását. Ezért javasolta végső döntésként az FVM, hogy a szubvenció inkább egy CEFTA-tagra se terjedjen ki.
A többhetes exportszubvenciós huzavona miatti bizonytalanság megbolondította a hazai búzapiacot – reagált lapunknak Makay György, a Gabonaszövetség főtitkára. Tájékoztatása szerint nem okozott volna gondot, ha a kiviteli dotáció Lengyelországra nem lett volna érvényes, mivel oda most nem szállítunk búzát. A teljes CEFTA-kör kizárása viszont már jelentősen korlátozza az eladási lehetőségeket. A hazai árualap minimum 400 ezer tonnával meghaladja a szokásos készleteket, vagyis legalább ennyi terményt kellene értékesíteni a külpiacokon – mondta a főtitkár.
Makay szerint a szövetség és a külügyi tárca közötti egyeztetéseken korábban kiderült, hogy a CEFTA-előírások nem zárták volna ki a7 exportszubvenció életbeléptetését, vagyis ezt a lehetőséget az FVM-nek jogi megkötöttségek miatt nem kellett volna elvetnie. A főtitkár emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években több CEFTA-ország – függetlenül a magyar szabályozástól és magatartástól – azonnali védintézkedéseket léptetett hatályba, ha az érdekei megkívánták. Ezért az exporttámogatást megvonó mostani döntés semmilyen garanciát nem nyújt arra, hogy valamelyikük a magyar agráráruk ellen a közeljövőben nem hoz újabb korlátozásokat – szögezte le.

AZ EXPORTTÁMOGATÁS SZABÁLYAI
→ 2000 forint lehet a tonnánkénti összeg
→ összesen 225 ezer tonnára hirdették meg
→ az EU és a CEFTA országaiba nem adható
→ tonnánként 300 forintos letéti díj

VG

   « vissza

Föoldal mail