CIKKEK

Vargyasi " tejutak "

Így érdemes!

2004. 08. 07.

(Sepsiszentgyörgy) * Hargita megyei tejtermelõk látogattak a minap a Rika-hegység alatti Vargyasra. A vizit célja az erdõvidéki település " tejútjainak " szemlézése volt.Történt ugyanis, hogy a Vargyason létrehozott tenyésztõi egyesület vezetõi komolyan vették, amit a közösség létrehozásakor papírra vetettek. Azaz, nem a statisztika kedvéért tömörültek társulásba, hanem a tagság megbízása alapján komolyan vették a közösség képviseletét. Nem tiltakozás-szervezésként, politikai háttéri manipulációktól tarkított egyesületként képzelték el jövõjüket, hanem utat kerestek a tenyésztõk érdekeinek jó képviseletéhez. E törekvésükben partnerre találtak a baróti tejfeldolgozónál , s az igények, kölcsönös elõnyök összehangolása révén a tenyésztõk és a feldolgozók érdekeit egyaránt szolgáló programba kezdtek. A tapasztalat visszaigazolta: tenyészegyesületekbe úgy érdemes tömörülni, ha gazdák elvárásait a feldolgozás kívánta követelményekkel is összhangba hozzák. Amit elértek, nem kis teljesítmény, hiszen Háromszéken a vargyasi gazdák kapnak legjobb árat az értékesített tejért ! Pontosabban nyolcezer lej fölötti áron vásárolja meg a baróti gyár a vargyasi tenyészegyesülettõl a tejet . A pluszjuttatás nem ajándék, hanem annak megértése, hogy az EU-s, minõségi elvárások alapján a nyers alapanyag esetében sem engedhetõ meg "selejt". Ezért kezdetben az egyesület tagjai - más lehetõség nem lévén akkor - házi hütõszekrényekben elõkezelt palackokban tárolták a tejet , amíg érkezett a gyári kocsi. A sajátosan kisüzemi próbálkozásról szót ejtettünk lapunk hasábjain. Ma már más a helyzet. Az egyesület " tejháza " patikatisztaságú, nagy kapacitású hûtõberendezéssel látták el, most az egyesület irányítói a tej csíratartalmát helyben ellenõrzõ mûszerek beszerzésére gyûjtik a pénzt, hogy csak kifogástalan minõségû tej kerüljön a gyárba. Arra is gondoltak, hogy az az EU-s elvárásoknak egyelõre még meg nem felelõ tejet külön tárolva, helyben dolgozzák fel, olyan termékeket állítva elõ, amelyek azonban megfelelnek az élelmiszer-biztonsági követelményeknek. S az egyesület tagjainak tekintete nem kerüli el az övezet kincsét jelentõ kaszálókat, legelõket sem, hiszen a minõségi kóst is elõfeltétel a kifogástalan tejalapanyag biztosításához.

Flóra Gábor - (Romániai Magyar Szó)

   « vissza

Föoldal mail