CIKKEK

Már Szlovákiáig ér a magyar Parmalat-ügy

2004. 07. 19.

Példa nélküli döntést hozott a Fõvárosi Bíróság, amely - helyt adva a székesfehérvári Parmalat Hungaria Tejipari Rt. által bejelentett felszámolás iránti kérelemnek -- jogerõs végzésében a Csabaholding Kft.-t jelölte ki a szlovákiai Parmalat SK utódjaként mûködõ Lieko S.R.O. felszámolójává, a szlovák vállalat ugyanis tartozott a magyar társaságnak.


A Lieko kereskedõcégként az olasz és a magyar Parmalat termékeit értékesítette. A Fõvárosi Bíróság június 14-én nevezte ki a Csabaholdingot a Lieko felszámolójaként -- tájékoztatta a NAPI Gazdaságot Csia László, a Csabaholding ügyvezetõje. Csia elmondta, hogy legelõször fel kell mérnie a cég vagyonát, el kell készíttetnie a zárómérleget, majd értékesítenie kell a vagyont. A mintegy 22 millió szlovák koronára rúgó tartozások meghaladták a társaság vagyonát, s többek között ezért vált szükségessé a felszámolása.

A magyar Parmalattal kapcsolatos további hír, hogy a pénteki hitelezõi találkozón elhangzott: a Parmalat Hungaria Rt. válsághelyzetét többek között az okozta, hogy a cég nem tett idõben eleget fizetési kötelezettségeinek, s a határidõ-módosításokat is csak garanciákkal tudta elfogadtatni. A csõdhelyzetet pedig az idézte elõ, hogy a korábbi menedzsment késõn ismerte fel a likviditási problémákat, s elmaradt a kapacitások átcsoportosítása. Tavaly a vállalat átlagosan havi 240 millió adósságot halmozott fel, amely az utolsó hónapokban 300 millióra nõtt. A társaságnak ma összesen 1,165 milliárd forint követelése van, miközben 6,6 milliárd forinttal tartozik a hitelezõknek.

Az idei üzleti tervben megfogalmazottak szerint eddig megoldották a vezetési válságot, a folyamatos termeléshez pénzügyi forrásokat biztosítottak a Raiffeisen Bank támogatásával, növelték a feldolgozott tejmennyiséget is: míg januárban napi 65 ezer, addig júliusban 95 ezer litert dolgoztak föl.

Napi Gazdaság Online

   « vissza

Föoldal mail