CIKKEK

Lefölözés a külföldi búzánál is

2004. 02. 06.

Abszurdnak tartják a hazai gabonaágazati szereplők, hogy az agrártárca a más országokból származó búza és liszt kereskedelmét is akadályozza 11 ezer forintos tonnánkénti lefölözési intézkedésével. Mint ismert, a hivatalos indoklás szerint az úgynevezett kiegyenlítő befizetést a minisztérium azért léptette életbe, mert a határparitásos exportátlagár jelentősen meghaladta a búza „külön jogszabályban meghatározott” intervenciós árát, és a kivitel veszélyeztette a belföldi áruellátást. A január közepén meghozott döntés azt jelenti: a kereskedők búzát és lisztet akkor exportálhatnak, ha a 11 ezer forintos összeget előzetesen egy APEH-számlára befizetik.
A VPOP a minisztérium rendeletére hivatkozva nemcsak a magyar, hanem a más országokból származó áruk kiléptetését is lefölözési feltételhez köti – közölte Babinszki János, a kecskeméti Gabonás Kft. ügyvezető igazgatója. Így állítása szerint befizetés nélkül nem valósulhat meg az úgynevezett reexport, amikor valaki a külföldön vett búzát vagy lisztet – származási papírokkal ellátva – harmadik országba akarja eladni. Gátolt az importált liszt hazai átcsomagolása, majd exportálása is. A „középkori árumegállítási módszereket tükröző” intézkedés indokolatlan korlátozást jelent, mivel az FVM-nek csak a hazai búza és liszt kereskedelmét lenne joga fékezni – vélik szakértők.
Az FVM szerint a kiegyenlítő befizetés akkor is kiterjed az exportügyletekre, ha a külföldről származó áru előzőleg tulajdonost vagy okmányt cserélt. Így a lefölözés alól legfeljebb a tranzitfuvarok jelenthetnek kivételt. Értesüléseink szerint a minisztérium már tájékoztatta álláspontjáról a VPOP-t. Úgy tudjuk, a tárca nem tartja jogosnak a panaszokat, mert megítélése szerint a kiviteli korlátozásra hónapokkal ezelőtt számítani lehetett, így a kereskedők lebonyolíthatták volna üzleteiket.
Információink szerint gondot okozhat az új szabályozás alkalmazása akkor is, ha valaki a 11 ezer forintos befizetés ellenére is exportálni akar. Egyes cégek főként a lisztkivitelt kívánják folytatni, mert külföldi (elsősorban román) partnereik a többletteher dacára is igényt tartanak a magyar termékekre. A közelmúltban ugyanakkor többször előfordult, hogy az APEH a lefölözési összeg átutalásáról nem adott igazolást, ezért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a befizetésről nem állított ki igazolólapot. Az FVM tájékoztatása szerint a problémát egyelőre sikerült megoldani, de nem kizárt, hogy mégis rendeletmódosításra lesz szükség az ügyben. A 11 ezer forintos befizetés április 30-ig, vagyis az uniós csatlakozás időpontjáig lesz érvényben.

Hazafi László - VG

   « vissza

Föoldal mail