CIKKEK

Pénzt csak nyilvántartott gazda kap

Az utolsó szakaszába ért az uniós agrártámogatásokhoz szükséges termelő-, föld- és állatregisztráció, ám az egész rendszert összefogó számítógépes program várhatóan csak márciusra lesz teljesen kész.

2003. 09. 18.

Az elmúlt héten gyakorlatilag a teljes magyar művelt agrárterület naprakész használati nyilvántartása elkészült – tudta meg munkatársunk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban. Ez az egyik legfontosabb feltétele volt annak, hogy egyáltalán beszélni lehessen az EU agrártámogatásainak magyarországi kifizetéséről. Október végéig végre kell hajtani az ügyfél-regisztrációt (az ágazati vállalkozók és vállalkozások teljes nyilvántartásba vételét), az év végére pedig elkészül a támogatásban részesítethető ágazatok állatregisztrációja is.

Ahhoz, hogy az EU agrárszabályozásában a magyar gazdák számára kifizethető összegek elérhetők legyenek, mindhárom nyilvántartásnak naprakésszé kell válnia. Ebből az elmúlt napokban elkészült az úgynevezett „fizikai blokkok” szerinti földterület-nyilvántartás. A szokatlan kifejezés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nyilvántartásba kerülő földeket szemmel is jól elkülöníthető blokkokba rendezik a nyilvántartásban: az egyes fasorok, dűlők, facsoportok, vízmosások, közutak határolta külön területeket vezetik át a regiszterbe. Ez egyszerre könnyíti meg az igényléseket benyújtó gazdák, illetve a támogatások felhasználását ellenőrző hivatal dolgát. Ugyanakkor légi fényképezéssel könynyen kontrollálható, valóban azt vetett-e az illető táblába a gazda, amit a kérelemben megjelölt.

A másik fő adatrendszer már kimondottan a gazdálkodókra vonatkozik: ebbe minden olyan termelőnek be kell jelentkeznie, aki uniós pénzhez kíván jutni. Ez az akció heteken belül megkezdődik, mivel az egyes termelők adatainak október végéig be kell kerülniük a rendszerbe, hogy az EU novemberi vizsgálatakor már rendelkezésre állhassanak. Maga a regisztráció a legtöbb termelő számára nem jár majd különösebb kötelezettséggel, hiszen a korábban már magukat a nemzeti támogatási rendszerben regisztráltató termelőknek a hivatal kiküldi a kétpéldányos adatközlő lapot, és erre gyakorlatilag csak az elmúlt évben bekövetkezett változásokat kell felvezetni. A még be nem jelentkezett termelők figyelmét a tárca hirdetésekben és egyéb közleményekben hívja majd fel a kötelezettség teljesítésére.

A szarvasmarha-nyilvántartás már gyakorlatilag naprakésznek tekinthető, és év végéig lezárható a kecske- és a juhállomány pontos regisztrációja is.

Ami viszont az eredeti tervekhez képest késik, az az egyes nyilvántartásokat, valamint a kifizetéseket és az ellenőrzéseket egy rendszerben kezelő és az uniós pénzek fogadásához nélkülözhetetlen számítógépes rendszer kiépítése. Az FVM ugyan már március elején részletesen kidolgozta a program alapjául szolgáló feltételrendszert – köztük a kilencven támogatási jogcím listáját –, de a korábban megpályázott PHARE-támogatási keretből finanszírozott nemzetközi tenderről csak szeptember elején hoztak döntést az uniós illetékesek. Ennek alapján a magyar támogatási alapszoftvert (amelynek bonyolultsága csak az olyan nagy rendszerekéhez mérhető, mint például az adóhatóságé) egy francia–spanyol–magyar konzorcium készítheti el. Az erről szóló szerződést napokon belül aláírják, ám szinte bizonyos, hogy azt még a csatlakozás előtt módosítani kell, hiszen az eredeti pályázat még az EU-éval teljesen megegyező kifizetési rendszerre készült el.

A szaktárca vezetőinek előzetes tervei szerint december közepén a program lényegi része elkészül, és az uniós csatlakozás előtti két-három hónapban már az országos rendszer próbaüzeme is megkezdődhet. Ez rendkívül fontos, mert ellenkező esetben valóban eleshetne Magyarország az uniótól igényelhető több százmillió eurótól.

Tamás Gábor - Népszabadság

   « vissza

Föoldal mail