CIKKEK

Gazdalehetõségek és az Unió

Kaposvár

2003. január. 11.

Az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsága a héten értékelte az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások mezõgazdaságot érintõ eredményeit. A megbeszélésrõl Pásztohy András, a bizottság alelnöke tartott tájékoztatót tegnap Kaposváron.

A mezõgazdasági bizottság szerint a négy éve tartó uniós tárgyalássorozat a magyar agrárium, a magyar vidék jövõje szempontjából sikeresen zárult. A tárgyalás végsõ szakaszában sikerült elérni, hogy a magyar gazdálkodók már a csatlakozás évétõl – évente növekvõ mértékben -- megkapják a közvetlen uniós támogatást, a 25 százalékról indulva, illetve lehetõvé tették a magyar kormánynak, hogy azt nemzeti forrásból 30 százalékkal folyamatosan kiegészítse. Így a 10 helyett hét év elegendõ lesz ahhoz, hogy elérjük a 100 százalékos támogatást. A másik kiemelt kérdése a tárgyalásnak a bázis-földterület nagysága, illetve a kvóták mértéke volt. A 3,5 millió hektár termõterület, a hektáronkénti 4, 73 tonna termés -- amely a gabona-olajos- és fehérjenövényekre vonatkozik -- támogatás alap nem csak a termelési színvonal fenntartását jelenti, de mozgásteret is biztosít a fenntartható fejlõdéshez.
Az integráció egyik legfontosabb hozadéka, hogy a belépõk a csatlakozás elsõ napjától teljes joggal részt vehetnek a piacszabályozás mûködésében. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a stabil felvásárlási árak, exporttámogatások, és az import védelem mindenki számára azonos feltételeket teremt. Ez javítja a gazdálkodás kiszámíthatóságát. A tej - és húsmarha ágazatot csomagban kezelik majd, így a közel 2 millió tonna éves lehetõség szavatolja a termelési szint további fejlesztését, míg a kisebb szarvasmarha-tartó gazdálkodók támogatással a húsmarha tartására állhatnak át folyamatosan. Nagyon fontos, hogy a kedvezõtlen termõhelyi adottságú területeken is lehessen boldogulni. Ennek megfelelõen a különbözõ uniós alapok 80 százalékos finanszírozásával, melyhez 20 százalékos hazai forrás kapcsolódik, igénybe lehet venni különbözõ tevékenységekre. A tárgyalások végsõ szakaszában azt is sikerült elérni, hogy a külföldiek termõföld-vásárlási korlátozása 10 évre módosult.
A bizottság kormánypárti és ellenzéki képviselõi abban is egyetértettek, hogy a körülményekhez képest a csatlakozási tárgyalások eredményeként kialakult feltételrendszer kielégítõ lehetõségeket biztosít a magyar gazdáknak. Egyetértettek abban is, nagyon gyorsan hozzá kell látni az integrált irányítási és ellenõrzési rendszer kiépítéséhez, a szükséges intézmények felállításához.

Juhász - Somogy Megyei Hírlap

   « vissza

Föoldal mail