CIKKEK

KSH: Romlott az agrárágazat külkereskedelmi egyenlege

2003. 04. 20.

A magyar mezőgazdasági és élelmiszer-ipari kivitel értéke a múlt évben elérte a 2,34 milliárd dollárt, a behozatal ezzel szemben 1,13 milliárd dollár volt a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint.

A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy 2001-hez képest az agrárexport 47 millió dollárral, azaz 2 százalékkal, az import pedig 152 millió dollárral, azaz 15 százalékkal nőtt.

A nemzetgazdaság ezen ágának külkereskedelmi egyenlege 1,2 millió dollár pozitívumot mutat, és ez 105 millió dollárral, azaz 8 százalékkal kevesebb az előző évinél. Az ágazat külkereskedelmi forgalmának egyenlege folyó áron számolva 18 százalékkal alacsonyabb volt a múlt évben a 2001. évinél.

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar külkereskedelmi forgalmában folyó áron számítva a kivitel csökkent, a behozatal pedig növekedett 2002-ben az előző évhez viszonyítva.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tavalyi exportjának volumene 3,9 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor az importé 6,3 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi forgalmon belül az export folyóáron számítva 8,4 százalékkal maradt el a 2001. évitől 2002-ben. A csökkenés legfontosabb tényezője az volt, hogy a húsexport 15 százalékkal visszaesett. De az összes árbevétel 18 százalékát kitevő gabona- és malomipari termékek kivitele is 5 százalékkal volt kisebb tavaly, mint az előző évben.

Az élelmiszerek közül az exportban a legnagyobb árbevételt 2002-ben is a húsok és húskészítmények hozták Magyarország számára. Ez a mérték azonban elmaradt az előző évitől. Ekkor ugyanis a teljes kivitelből a húsok és húskészítmények 29 százalékkal részesedtek 2002-ben pedig már csak 27 százalékot tett ki ezen termékek részaránya a kivitelben.

A főbb árucsoportok közül 8,6 százalékkal kevesebb árbevétel realizálódott a múlt évben a zöldségfélék és gyümölcsök kiviteléből, és 19 százalékkal csökkent a tejtermék - és tojásexport is. A nemzetgazdasági import 3 százalékát tavaly a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek behozatala tette ki. Ez folyó áron számolva 3,9 százalékkal növekedett 2001-hez képest.

Ugyanakkor a szakértők megjegyzik, hogy a növekedés dinamikája e területen egyharmadára mérséklődött az előző évhez képest. A fontosabb árucsoportok közül az italok behozatala emelkedett a legnagyobb mértékben, 35 százalékkal.

A legjelentősebb csökkenés pedig a dohány és dohányáruk esetében volt tapasztalható; itt a csökkenés 23 százalékos volt. Az agrár-külkereskedelem relációs szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy 2002-ben a teljes élelmiszerexport 87 százaléka az európai - az európai uniós, továbbá a közép- és kelet-európai - piacokra irányult. E térségekből származott a magyar mezőgazdasági és élelmiszer-ipari import 67 százaléka.

Az EU-ba irányuló export 42 százalékát az állati eredetű élelmiszerek, míg egynegyedét a zöldség- és gyümölcsfélék tették ki. A közép- és kelet-európai országokba exportált agrártermékekből az állati eredetű élelmiszerek aránya 26 százalék volt, míg 22 százalékot adtak a gabona- és gabonakészítmények.

Euro.hu

   « vissza

Föoldal mail